Յուրաքանչյուր ընկերություն գործունեություն ծավալելիս անցնում է պարտադիր պետական գրանցում, ընտրում է այն հարմար իրավական ձևը, որով հետագայում պատասխանատվություն է կրում պետական ատյանների և գործընկեր կազմակերպությունների առաջ: ՀՀ-ում գոյություն ունեն կազմակերպությունների գրանցման հետևյալ իրավական ձևերը, որոնց օրենսդրական կարգավորումները տարբերվում են իրարից:

  • ՍՊԸ (Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն)
  • ՓԲԸ (Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն)
  • ԲԲԸ (Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն)
  • ՊՈԱԿ (Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն)
  • ՀԿ (Հասարակական Կազմակերպություն)
  • ԱՁ (Անհատ Ձեռներեց)

Վերոնշյալ իրավական ձևերից ո՞րը ամենահարմարը կլինի Ձեր գործունեության համար, ինչպե՞ս սկսել գրանցման գործընթացը, ի՞նչ անհրաշժեշտ փաստաթղթեր են պետք ներկայացնել պետական մարմիններին, կամ ինչպե՞ս փոփոխել գործող կարգավիճակը: Այս բոլոր հարցերի պատասխանները և գործնական լուծումները կստանաք «Կոնստանտ Կոնսալթինգ» ընկերությունում:

Կապ մեզ հետ

Գրեք մեզ