Ընկերություններում կադրերի հետ տարվող աշխատանքների շրջանակներում կան մի շարք փաստաթղթային աշխատանքներ, որոնք պահանջում են օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպումներ և գրանցումներ:

Գրանցումների կամ համապատասխան ձևակերպումների խախտումները կարող են հանգեցնել օրենքի առջև պատասխանատվության և որպես հետևանք` տուգանքների ու ֆինանսական միջոցների կորստի: Համագործակցելով «Կոնստանտ Կոնսալթինգ» ընկերության հետ՝ Դուք կապահովագրեք Ձեր ընկերությունը նմանատիպ խնդիրներից, քանի որ մեր աչալուրջ մասնագետները տիրապետում են տվյալ ոլորտին առնչվող բոլոր նրբություններին:

Կադրային հաշվառումը իր մեջ ներառում է՝

  • աշխատանքային պայմանագրի կազմում, աշխատանքային հարաբերությունների գրանցում,
  • կադրային փաստաթղթաշրջանառության վարում,
  • փոխադրման և ազատման հրամանագրերի գրանցում,
  • աշխատավարձի, վերջնահաշվարկի և ամենամյա արձակուդի հաշվարկ,
  • ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների հաշվարկ:

Մենք վարում ենք հաճախորդամետ քաղաքականություն և կատարելով կադրային հաշվառման հաշվապահական գործառույթները, մենք պահպանում ենք եռակողմ շահերը՝ գործատուի, աշխատակիցների և պետության միջև:

Կապ մեզ հետ

Գրեք մեզ