Կազմակերպությունները պետական մարմինների հետ առնչվում են նաև վիճակագրական տեղեկություններ տրմադրելիս, ինչը ևս կարգավորվում է օրենսդրական նորմերով և կանոններով:

 Վիճակագրական հաշվետվություններ կազմելն ու ներկայացնելը կարևոր և պատասխանատու գործընթաց է, ինչը պահանջում է մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ: Բազմաթիվ երկրներում՝ այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, այն հանդիսանում  է օրինական պահանջ:

Վիճակագրական հաշվետվությունները ներառում են տարատեսակ տեղեկությունների հավաքագրում, համակարգում և ներկայացում համապատասխան պետական կառույցներին: Այդ տեղեկություննեը կարող են ներառել տեղեկատվություն՝

  • աշխատողների թվաքանակի, աշխատած ժամերի, աշխատողի վրա գործատուի կատարած ծախսերի մասին,
  • աշխատանքի պայմանների մասին,
  • թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի մասին,
  • աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին:

Կախված գործունեության բնագավառից և ներկայացված պահանջներից, վիճակագրության պահանջած տեղեկությունների բովանդակությունը փոփոխվում է:

Դիմե՛ք «Կոնստանտ Կոնսալթինգ» ընկերությանը և ազատվե՛ք ժամանակատար և պատասխանատու աշխատանք կատարելուց, այն ձեր փոխարեն կիրականացնեն մեր մասնագետները:

Կապ մեզ հետ

Գրեք մեզ